لیالــی

۱۷ مطلب با موضوع «از حضور من تا ظهور تو» ثبت شده است

نوروز خود را بار سنگینی دید

که آرزوی حضورت را

به دلِ هفت سین گذاشت

کانال

روزها تعطیل هم که باشند 

ما باز هم وقت نداریم  

که صرفِ شما کنیم   

جمعه ؛ گواه این پست

کانال

به تیر غیبتت

بهار هم دچار شد و 

یک عمر گرم زندگی ست!

کانال

لبخنـد تــو

امشب ؛

"أحْلىٰ مِنَ الْعَسَل" است

کانال ندارد

زود تر بیا...

تو نباشی

صلوات مان ناقص است

کانال

اینکه اولین نقطه‌ زمین 

که سر از آب در می‌آورد 

همان قدمگاه آخرین حجت خداست؛ 

یعنی که همه آغاز ها

ختم می‌شود  به انجام «تو» ...

کانال

< برگرفته شده از صدای نور