لیالــی

۴۲ مطلب با موضوع «اهل بیت ع» ثبت شده است


سلام ختم رسولان و والسّلام... علی

تمام، حجت بر ما و نا تمام... علی


نمیرد آنکه سرش تیغ را هلاک کند

"دم العوام" علی و "علی الدوام" علی


تمام مساله در قد یک نگاه؛ حسین

تمام مساله در حد یک کلام؛ علی


من آن نی ام که به هر سفله اقتدا بکنم!

خوشا نماز، جماعت... خوشا امام، علی


 یاسر قنبرلو

خیلی فرق است بین اینکه؛

سرت را روی دامان دخترت بگذاری

یا...

سرت را روی دامان دخترت بگذارند

کانال

میان تمام جنگ های جهان،

نام تـو

زیباترین اسم رمز عملیات شد...

کانال

ساعت : هشت

رادیو ...

صلوات خاصهء امام هشتم را 

روی لب مسافر جا گذاشت

کبوتر ها دور سر تاکسی می چرخند

کانال

مثل فدک

نام تو را هم غصب کردند

تو بهترین

مصداق ام المومنینی

بالاخره یک روز

زمین زبان باز می کند

قرار نیست

آه مولا

تا همیشه توی چاه بماند

کانال

الحق که به تــو

نام ِ" قَمر " می آید

ای ماه ترین عموی دنیا

عبـــــاس..

محبتی که

با شام بدست می آید

با شام هم

از دست می رود

کانال

< برگرفته شده از صدای نور