لیالــی

۳۸ مطلب با موضوع «برای تو» ثبت شده است

کاش نقاش بودم

دلم میخواهد

پَـر بکشم..!

کانال

 "هوالواقف علی السرائر والضمائر"

فهمیده ام که "دوستت دارم"

عبارت مقدسی ست

خرج هر کسی نباید بشود..!

کانال

شنیدن نامت

از مأذنه های شهر

مناره های دلم را می لرزاند

وقتی آن ها

قسم می خورند

که تو " یک دانه ای "

کانال

مذاکرات در شهر رمضان ادامه دارد؛

طرفین برای توافق در شب قدر اعلام آمادگی کرده اند

پیش نویس این قطعنامه بر محور

اصرار خدا بر توبه و اصرار بر گناه من است

توافق سخت نیست!

یک؛ تو

لازم است

و یک ؛

تو ...همین ...

کانال

شب که از نیمه میگذرد

نیمی از بدی هایت گم میشوند

شاید برای همین است

وقت سحر کمی بهترم!!!

کانال

بی تو،

دستم سوخت.

وقتی بر دل، گذاشتمش...!

کانال

< برگرفته شده از صدای نور