لیالــی

۱۹ مطلب با موضوع «دلتنگ نامه» ثبت شده است

بزرگی دلهره هایم 

به اندازه بزرگی

فاصله من تا توست...

کانال

فرازها که به الغوث می‌ رسید 

صدایی از درون 

از من می‌ پرسید: 

  
... یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ ؟؟؟

کانال

 در بیداری 

فراموشت کرده بودم 

که در خواب یادم کردی..!

کانال

وقتی قرآن بگوید:

«اِنّ کَیدَکُنّ عَظیم» 

من... 

چرا مفتون نباشم، 

به کید عظیم چشمان تو؟

باشد که از این فتنه، خیر خیزد 

مگر نه اینست که «إِنّ کَیْدی مَتین»؟

کانال

بعد تو قلبم

کماندار ماهری شده؛

مدام تیر می کشد..!

میان تمام جنگ های جهان،

نام تـو

زیباترین اسم رمز عملیات شد...

کانال

ای دل بسوز تا شب احیا نیامده

تقدیــر مـا هنـوز به دنیـا نیامـده


فرقی نکرده ایم زاحیای سال پیش

تــوبـه چـرا سـراغ دل مــا نیـامـده


گویی به گوش عده ای از ما هنوز هم

هل من معین غربت آقا (عج ) نیامده


آری برای بنده شدن وقتمان کم است 

ای دل بسـوز تـا شب احیــا نیـامـده

هر بار - از تو - بی قرار نوشتم

این بار...

ای باوفا

بی قراریم کجاست؟!

کانال

< برگرفته شده از صدای نور