لیالــی

۴ مطلب با موضوع «دمو قراضه» ثبت شده است

عده ای رفته اند با کدخدا مذاکره کنند

و سواران دخترک چوپان را

زیر دست و پای اسب های خود گرفته اند.

 در باد دایما صدای پارس سگ هایی می آید

که دندان به رخ می کشند

پسرک چوپان می گوید:

پرده اول:

شهر خاموش است. 

خانه‌ای کوچک در شرق شهر؛

کودک، مادر... هر دو در خواب.

دست شیطان آسمان پرستاره شهر را می‌درد

و سیاهی آن را خط خطی می‌کند.

خطی که از آن سوی آسمان شروع می‌شود

و لحظاتی بعد به خانه‌ای در شرق شهر ختم می‌شود

کودک در آغوش مادر می‌سوزد...

کانال

انرژی هسته ای برای یک ملت (خصوصا ملت ما)

عامل اعتماد به نفس ملی است،

همان اعتماد به نفسی که وقتی دورت را دیوار می چینند

و همه دنیا را علیه ات متحد می کنند...

کانال

همه ی دنیا تلاش می کنند

همسایه ی تو شوند؛ حتی به اجبار

چند سال قبل آمریکایی ها...جدیدا هم داعش

زرنگ هم هستن

مابقی دنیا را با جام جهانی دست به سر میکنن

تا با تو تنهای تنها خلوت کنند...

کانال
< برگرفته شده از صدای نور