لیالــی

- خدا خدا بنده

- بنده به گوشم

- حواست باشه؛ دارم نگاهت میکنم

- مفهوم شد...

کانال

کاش نقاش بودم

دلم میخواهد

پَـر بکشم..!

کانال

و حــالا ؛ 

هـــــــــر چه عــآشقی است 

از دستان ِ تـــــــــو 

آب می خورد..!

کانال

و من کجا 

از کوه‌ها سخت‌ترم؟! 

انّی اسئلک الامان

کانال

سپر بیانداز
که آغوش تو
آخرین پناه حسین است

کانال

اینقدر

روضه گرفت

شد

مروج العاشورا...

کانال

فرازها که به الغوث می‌ رسید 

صدایی از درون 

از من می‌ پرسید: 

  
... یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ ؟؟؟

کانال

< برگرفته شده از صدای نور